Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket (továbbiakban: ÁSZFF) a  www.falusimeheszet.hu (és a vele azonos tartalmú www.virtualismehesz.hu és a www.avirtualismehesz.hu) és a www.sagimez.hu (és a vele azonos tartalmú www.sagihemeheszet.hu) honlapokon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott szolgáltatások igénybevevője a szolgáltatások megrendelésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti. Ha valamely kikötésünkkel a felhasználó nem ért egyet vagy észrevétele van, azt a szolgáltatás megrendelése előtt köteles jelezni, eltérő esetben azonban úgy kell tekinteni, hogy a felhasználó a feltételekkel egyetért, azokat  elfogadja.

Jelen ÁSZFF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételének és a Honlap használatának feltételeit.

A szerződés a felek között a Megrendelő lap végén levő Örökbefogadom! (vagy Megrendelem vagy azonos tartalmú) gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26 Korm. rendelet, a továbbiakban: Kormányrendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZFF-t.

A jelen ÁSZFF személyi hatálya minden további nyilatkozat nélkül kiterjed a Honlap üzemeltetőjére, látogatóira, felhasználóira – állampolgárságtól, honosságtól, tartózkodási helytől függetlenül. Az érintettek ezt a Honlap látogatásával vagy használatával elismerik és az ÁSZFF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A jelen ÁSZFF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el (területi hatály). A szolgáltatást igénybevevők állampolgárságára megkötés nincsen.

 

2. A Honlap tulajdonosa, üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója 

Név:  Szabó-Rohonczi Zoltán e.v.

Székhely:  9084, Győrság, Rákóczi u. 54.

E-mail:  szabo@falusimeheszet.hu

Telefonszám:  06-30-4585088

Adószám: 79140430-1-28

Nyilvántartási szám: 52320787

(a továbbiakban: Szolgáltató)

 

3. A Szolgáltatás meghatározása

A Szolgáltató a Honlapon keresztül egy méhcsalád örökbefogadását teszi lehetővé a felhasználók számára (Fogadj Örökbe Egy Méhcsaládot Program, a továbbiakban: Szolgáltatás).

 

3.1. A Szolgáltatásra vonatkozó általános rendelkezések

3.1.1. Egy méhcsalád örökbe fogadása

A Megrendelő egy méhészeti évre örökbe fogad egy méhcsaládot (a továbbiakban: örökbefogadási időszak). Egy méhészeti év tárgyév április 1-től a következő év március 31-ig tart függetlenül az örökbefogadás konkrét dátumától. Az örökbefogadás tárgyév január 1 és március 31-e között alapértelmezetten a következő méhészeti évre vonatkozik, ám a Megrendelő dönthet úgy, hogy az aktuális méhészeti évre szeretné az örökbefogadást megkötni. Ezen döntéséről a Megrendelő lapon írásban kell tájékoztatnia a Szolgáltatót.

Az örökbefogadott családot a Szolgáltató választja ki, ám a Megrendelő külön igénye esetén a megrendeléskor jelezheti, melyik (hányas számú) családot kívánja örökbe fogadni.

Egy megrendelő több méhcsaládot is örökbe fogadhat külön megrendelések keretében és több személy együttesen is fogadhat örökbe egy méhcsaládot.

3.1.2. Személyre szabott névtábla

A Szolgáltató az örökbefogadást követően egy névtáblát helyez el a kaptár hátuljára. A névtáblán az Örökbefogadó neve szerepel. A névtábla a méhészeti év során végig a kaptáron marad.

3.1.3. Oklevél

A Szolgáltató az örökbefogadás tényéről oklevelet állít ki a Megrendelő részére.  Az oklevélen az Örökbefogadó neve szerepel. Amennyiben az örökbefogadás más személy javára történik (pl. ajándékozási szándék), akkor a Megrendelő külön kifejezett igénye alapján a Megrendelő által megjelölt személy nevére történik az oklevél kiállítása.

Az oklevél kiállítása a megrendelés aktiválódásától számított 30 napon belül megtörténik és kerül postázásra a Megrendelő címére. A postázással egyidőben elektronikus formában is elküldi a Szolgáltató a Megrendelő részére az oklevelet. A postai küldemény megérkezési időpontjára felelősséget nem vállalunk!

3.1.4. Rendszeres beszámoló a család állapotáról

Az örökbefogadási csomagnak megfelelő rendszerességgel emailben beszámol a Szolgáltató a Megrendelőnek a méhcsaládja hogylétéről, az elmúlt időszak eseményeiről és a tervezett eseményekről. Az örökbefogadási csomagnak megfelelően a beszámoló formája: szöveges, képes vagy videós.

A rendszeres beszámolók alkalmával a Megrendelőkkel aktuális információkat és szezonális tippeket, ötleteket is megoszt a Szolgáltató. A Szolgáltató a beszámolók során figyelembe veszi az Adatvédelmi Irányelvekben foglaltakat.

A Megrendelő bármikor leiratkozhat az elektronikus levelekben kapott információkról. Saját elhatározásból történő lemondás esetén a Megrendelő a Szolgáltatótól nem igényelhet semminemű kárpótlást, kártérítést vagy díjvisszatérítést az örökbefogadás csomagban vállalt szolgáltatások elmaradására hivatkozva. A Megrendelő lemondást követően ismételten visszairatkozhat a rendszeres beszámolóra, viszont az elmaradt beszámolókat utólag nem igényelheti a közbenső időszakra.

3.1.5. Méhészetlátogatás

A Megrendelő jogosult az örökbefogadási időszak alatt egy alkalommal személyesen ellátogatni a méhészetbe, ahol a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • személyes látogatás a méhészetben
 • az örökbefogadott méhcsalád megtekintése (a méhészruhát és a szükséges méhészeti eszközöket a Szolgáltató biztosítja)
 • a méhész bemutató előadása a méhekről és a méhészeti tevékenységekről (30 perces terjedelemben)
 • mézkóstoló (legalább 8 méz)

A méhészetlátogatás időtartama minimum 2 óra maximum 4 óra. Célszerű a méhészetlátogatást május és augusztus közötti időszakra időzíteni, de ezen kívül is igényelheti a Megrendelő a méhészetlátogatást. A méhészetlátogatás előzetes írásos bejelentkezés és időpontegyeztetés alapján vehető igénybe. Az egyeztetésnek a végleges időpont előtt legalább 14 nappal meg kell történnie. A méhészetlátogatás legkésőbb 7 napos határidővel mondható le. Ezen határidőn belül – kivételesen indokolt esetek kivételével – nem lehetséges. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül mondja le a méhészetlátogatást vagy nem jelenik meg az egyeztett időpontban, úgy a méhészetlátogatás teljesítettnek tekintendő és ismételt időpont nem kérhető.

A méhészetlátogatásra létszámkorlát – ésszerű határokon belül – nincsen. A látogatók létszámát és életkorát az előzetes egyeztetés során rögzíteni kell.

A Szolgáltató jogosult a méhészetlátogatás időpontját vis major esetekben és méhészkedésre nem alkalmas időjárás esetén lemondani.

A méhészetlátogatás során a Megrendelő és meghívott látogatói kötelesek a Szolgáltató utasításait maximálisan figyelembe venni és aszerint cselekedni. Ennek elmulasztásából adódó balesetekért, sérülésekért és egyéb károkért a Szolgáltató nem felelős. A Megrendelő és a látogatók kötelesek előzetesen tájékoztatni a Szolgáltatót lehetséges allergiájáról. A méhészet kizárólag saját felelősségre látogatható! A Szolgáltató kizárja a felelősséget az esetleges méhszúrásokból fakadó bárminemű károkért.

3.1.6. Méz

A méz mennyisége

Az örökbefogadási csomagok eltérő mennyiségű mézet foglalnak magukba. A csomagba foglalt mézmennyiséget üvegben adja meg a Szolgáltató.

Egy üveg méz = 900 grammos üveg méz.

A Szolgáltató kínálatában szereplő eltérő kiszerelésű mézek átváltásra kerülnek az alábbiak szerint:

 • kettő 450 gr-os méz = 1 üveg méz
 • három 300 gr-os kiszerelésű ízesített méz = 1 üveg méz

900 gr-nál kisebb kiszerelésű mézek esetében csak egész üvegnek megfelelő mennyiség választható (azaz páros számú 450 gr-os, három-hat-kilenc-stb. üveg 300gr-os ízesített méz) – természetesen az adott kiszerelésen belül a mézfajták/ízek kombinálhatók.

A Megrendelő mézes ajándékcsomagot is választhat az alábbi átváltási arányok mellett:

 • nagy mézes ajándékcsomag (4x200gr) = 1,5 üveg méz
 • közepes mézes ajándékcsomag (2x450gr) = 1 üveg méz
 • nagy mézes ajándékcsomag (4x50gr) = 1,5 üveg méz

Korlátozás: 300gr-os ízesített mézből legfeljebb a csomagban foglalt mézmennyiség 20%-a igényelhető. Például: a Fehér Akác Csomagban 25 üveg mézből összesen 5 üveg (azaz 15 darab 300gr-os) méz lehet ízesített.

A méz fajtája

A Megrendelő tetszőleges mézfajtát és ízesített mézet választhat az aktuálisan elérhető mézkínálatból. A Megrendelő az örökbefogadási csomagba tartozó mézeket mind fajtában mind kiszerelésben vegyesen, saját igényeinek megfelelően igényelheti. Az aktuális mézkínálat a Szolgáltató Honlapján elérhető.

A méz megrendelése és átvétele

Az örökbefogadási csomagba tartozó teljes mézmennyiséget a Megrendelő az örökbefogadási időtartam alatt választása szerinti tetszőleges időpontban veheti igénybe. Korlátozás: a teljes mézmennyiséget legfeljebb 3 rendelésre elosztva lehet igénybe venni.

A rendelés történhet a Megrendelő választása szerint:

 • a Szolgáltató Honlapján elérhető elektronikus rendelési felületen
 • telefonon
 • emailben
 • személyesen

A méz átvételének módjáról a Felek a rendelést követően egyeztetnek. A méz átvételének módja előzetes egyeztetés szerint lehet:

 • személyes átvétel (például a helyszíni méhészetlátogatás alkalmával)
 • házhozszállítás (Győr és Budapest településeken, azok környékén és a köztük levő útvonalon)
 • csomagküldés (kizárólag magyarországi címre): a méz csomagküldő szolgáltatón keresztüli kiszállítására a csomagküldő szállítási feltételei irányadóak. A Szolgáltató elsődleges csomagküldő szolgáltatója a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home) A Szolgáltató fenntartja a jogot a szállító cég személyének módosítására. A Szolgáltató a szállítás részleteiről (beleértve a szállító cég megnevezését, a csomag várható feladási időpontját és a további feltételeket) emailben tájékoztatja a Megrendelőt. A csomag feladásáról külön emailben tájékoztatja a Megrendelőt Szolgáltató. A szállítás díját a szolgáltatási díj tartalmazza legfeljebb 20 kg-os csomag (figyelem: nem azonos a rendelt méz összsúlyával az üveg, a tető és a csomagolás súlya miatt) rendelése esetén. Efeletti súlyú csomag esetén a Felek külön egyeztetnek a szállítás feltételeiről. A megrendelő tudomásul veszi, hogy 20 kg súlyú csomag felett szállítási díj kerülhet felszámításra. A szállítás várható időtartama a mézrendelés feldolgozásától számított körülbelül 3-5 munkanap, de maximum 10 munkanap. A szállítás időtartama a közreműködő futárszolgálattól is függhet.

Az örökbefogadási csomagba foglalt mennyiségen felüli méz megrendelése

Amennyiben a Megrendelőnek az örökbefogadási csomagban foglalt mézmennyiségen felül van szüksége mézre, akkor azt a Szolgáltató által biztosított felületeken rendelheti meg.

Az örökbefogadási időszak alatt a Megrendelő részére – a választott örökbefogadási csomagnak megfelelő – árkedvezményt biztosít a Szolgáltató a (bruttó) listaárból. A kedvezmény a végösszegből kerül levonásra, más kedvezménnyel össze nem vonható. A kedvezménnyel az örökbefogadási időtartam alatt tetszőleges számú alkalommal élhet a Megrendelő.

 

3.2. A Szolgáltatásra vonatkozó speciális rendelkezések

A Szolgáltató a Fogadj Örökbe Egy Méhcsaládot Programot előre meghatározott örökbefogadási csomagok keretében biztosítja. Egy méhcsalád esetében egy örökbefogadási csomag választható.

Jelenleg elérhető örökbefogadási csomagok és azok speciális tartalma

3.2.1. Vegyes Virág Csomag

A Vegyes Virág Csomag az alapcsomag.

A csomag tartalma (az általános leírásban nem szereplő paraméterek kiemelésre kerültek):

 • 1 méhcsalád örökbefogadása egy méhészeti szezonra
 • személyre szabott névtábla a kaptáron
 • oklevél az örökbefogadásról
 • beszámoló a családról emailben havonta 1 alkalommal
 • méhészetlátogatás 1 alkalommal
 • 15 üveg méz 
 • 10% árkedvezmény a további mézvásárlásokra

3.2.2. Fehér Akác Csomag

A csomag tartalma (az általános leírásban nem szereplő paraméterek kiemelésre kerültek):

 • 1 méhcsalád örökbefogadása egy méhészeti szezonra
 • választható kaptárszín: a Megrendelő kiválaszthatja, milyen színű kaptárban legyenek a méhcsaládjai. Az elérhető lehetőségekről a megrendelést követően e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató a Megrendelőt. A választásra a tájékoztatásban rögzített határnapig van lehetősége a Megrendelőnek. A határnapon a választási lehetőség – méhészeti okokból – elévül.
 • személyre szabott névtábla a kaptáron
 • oklevél az örökbefogadásról
 • beszámoló a családról emailben havonta 2 alkalommal képekkel kiegészítve
 • méhészetlátogatás 1 alkalommal
 • közreműködés a pörgetési munkában 1 alkalommal: a Megrendelő előre egyeztetett időpontban egy alkalommal részt vehet a mézelvétel munkafázisában és a pörgetési munkákban. A lehetséges időpontokról a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelőnek részvételi szándékát és a résztvevők létszámát és életkorát a tájékoztatóban szereplő határnapig írásban kell jeleznie a Szolgáltató részére (regisztráció). A regisztráció elfogadása időrendben történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot a regisztráció be nem fogadására, visszautasítására, mely tényről írásban ad tájékoztatást a Megrendelőnek. Az időpontot a természet határozza meg, azt módosítani NEM tudjuk. A Szolgáltató fenntartja a jogot az időpont módosítására az időjárási tényezők miatt bármikor. A Szolgáltató erről a regisztrált Megrendelőt emailben vagy telefonon tájékoztatja. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy bizonyos munkafázisok az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően a helyszínen elmaradhatnak. Ezek miatt bekövetkező károkért a Szolgáltató nem felelős. Egy időpontban több Megrendelő is részt vehet a munkában. Egy időpontban a maximális létszám 15 fő. A pörgetési tevékenység időtartama minimum 2 óra maximum 4 óra. A méhészet kizárólag saját felelősségre látogatható! A Szolgáltató kizárja a felelősséget az esetleges méhszúrásokból fakadó bárminemű károkért. A méhészeti munkák során a Megrendelő és meghívott látogatói kötelesek a Szolgáltató utasításait maximálisan figyelembe venni és aszerint cselekedni. Ennek elmulasztásából adódó balesetekért, sérülésekért és egyéb károkért a Szolgáltató nem felelős. A Megrendelő és a látogatók kötelesek előzetesen tájékoztatni a Szolgáltatót lehetséges allergiájáról.
 • 25 üveg méz 
 • egyedi címkével ellátott mézesüvegek: a Megrendelő előre kialakított sablonból kiválaszthatja az egyedi címkét, amit a mézesüvegekre teszünk. Korlátozások: Csak az örökbefogadási csomagban szereplő mézmennyiségre vonatkozik. Egy rendelési alkalommal egy típusú egyedi címkét lehet igényelni, mely az adott rendelésbe tartozó összes mézesüvegre felkerül.
 • 10% árkedvezmény a további mézvásárlásokra

3.2.3. Prémium Hárs Csomag

A csomag tartalma (az általános leírásban nem szereplő paraméterek kiemelésre kerültek):

 • 1 méhcsalád örökbefogadása egy méhészeti szezonra
 • választható kaptárszín: a Megrendelő kiválaszthatja, milyen színű kaptárban legyenek a méhcsaládjai. Az elérhető lehetőségekről a megrendelést követően e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató a Megrendelőt. A választásra a tájékoztatásban rögzített határnapig van lehetősége a Megrendelőnek. A határnapon a választási lehetőség – méhészeti okokból – elévül.
 • személyre szabott névtábla a kaptáron
 • oklevél az örökbefogadásról
 • beszámoló a családról emailben havonta 2 alkalommal videóval kiegészítve
 • méhészetlátogatás 1 alkalommal
 • közreműködés a tetszőleges méhészeti munkában: a Megrendelő előre egyeztetett időpontban részt vehet különféle méhészeti munkákban. A Megrendelő tetszőleges számú munkafázisban vehet részt választása szerint. Munkafázisok lehetnek: tavaszi munkálatok (család átvizsgálás), vándorlás, mézelvétel/mézpörgetés, család átvizsgálás/kezelés, betelelés) A lehetséges munkafázisokról és azok időpontjairól a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Megrendelőt. Az egyes munkafázisokat a méhészet standardjai szerint végzi a Szolgáltató, így azokat összevonni, felcserélni, módosítani, más időpontban megvalósítani nem lehet. A Megrendelő elfogadja, hogy a méhészeti munkák a Szolgáltató által meghatározott időpontban és sorrendben vannak. Megrendelőnek részvételi szándékát és a résztvevők létszámát és életkorát a tájékoztatóban szereplő határnapig írásban kell jeleznie a Szolgáltató részére (regisztráció). A regisztráció elfogadása időrendben történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot a regisztráció be nem fogadására, visszautasítására, mely tényről írásban ad tájékoztatást a Megrendelőnek. Az időpontot a természet határozza meg, azt módosítani NEM tudjuk. A Szolgáltató fenntartja a jogot az időpont módosítására az időjárási tényezők miatt bármikor. A Szolgáltató erről a regisztrált Megrendelőt emailben vagy telefonon tájékoztatja. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy bizonyos munkafázisok az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelően a helyszínen elmaradhatnak. Ezek miatt bekövetkező károkért a Szolgáltató nem felelős. Egy időpontban több Megrendelő is részt vehet a munkában. Egy időpontban a maximális létszám a tevékenység jellegének megfelelően változó, melyről a regisztrációra felhívó levélben tájékoztatja a Szolgáltató a Megrendelőt. A méhészeti munka időtartama jellegétől függően minimum 2 óra maximum 8 óra. A méhészet kizárólag saját felelősségre látogatható! A Szolgáltató kizárja a felelősséget az esetleges méhszúrásokból fakadó bárminemű károkért. A méhészeti munkák során a Megrendelő és meghívott látogatói kötelesek a Szolgáltató utasításait maximálisan figyelembe venni és aszerint cselekedni. Ennek elmulasztásából adódó balesetekért, sérülésekért és egyéb károkért a Szolgáltató nem felelős. A Megrendelő és a látogatók kötelesek előzetesen tájékoztatni a Szolgáltatót lehetséges allergiájáról.
 • 35 üveg méz 
 • személyre szabott címkével ellátott mézesüvegek: a Megrendelő kérésének megfelelően személyre szabott mézes címkét készítünk. Ehhez sablonokat biztosítunk, de a Megrendelő kérésének megfelelően módosítjuk azt. Korlátozások: Csak az örökbefogadási csomagban szereplő mézmennyiségre vonatkozik. A személyre szabás elsődlegesen a szöveges tartalom személyre szabását jelenti, grafikai tervezést és kivitelezést nem véget a Szolgáltató, ám arra lehetőség van, hogy a Megrendelő saját/hozott grafikájú mézescímkét tegye a Szolgáltató a mézesüvegekre. Ilyen esetben a grafika jogtisztaságáért a Megrendelő felelős. Nem jogtiszta grafika alkalmazásából származó bármilyen kárért, kártérítésére és bármilyen egyéb következményéért kizárólag a Megrendelő viseli a teljes felelősséget.
 • 15% árkedvezmény a további mézvásárlásokra

3.3. A Szolgáltatás ára

Az örökbefogadási csomagok díját a Honlapon a szolgáltatás bemutatása tartalmazza. A szolgáltatás ára magyar forintban (HUF) kerül feltüntetésre.

A Szolgáltatás díja minden, az örökbefogadási csomagban foglalt szolgáltatás díját tartalmazza beleértve a méz csomagolásának és – házhozszállítási opció választásakor – a házhozszállításának költséget is (kizárólag magyarországi szállítási cím esetén). A Szolgáltatás díja NEM tartalmazza a helyszíni programokra történő utazás és személyes átvétel esetén a kapcsolódó utazás költségeit, azokat a Megrendelő viseli.

A Szolgáltatás árára vonatkozó időszakos kedvezményeket, azok feltételeit a Honlapon teszi a Szolgáltató nyilvánosság. A kedvezmény érvényesítése minden esetben kizárólag megrendeléskor történhet, a kedvezmény leírásában szereplő kuponkód megadásával. A megrendelést követően kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. A kedvezmények egymással nem összevonhatóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ár egyoldalú változtatására. A Szolgáltató Honlapján teszi közzé az örökbefogadási csomagok aktuális árait.

 

4. A Szolgáltatás igénybevételének menete

A Szolgáltatás igénybevétele a Honlap leadott megrendelés és az örökbefogadási csomag díjának maradéktalan pénzügyi teljesítését követően lehetséges.

 

4.1. A Szolgáltatás megrendelésére

A megrendeléshez a Honlapon elérhető Megrendelő lap értelemszerű, hiánytalan elektronikus kitöltése szükséges. A megrendelés során a következő adatokat kötelező megadni:

 • Név (Vezetéknév és Keresztnév)
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Választott örökbefogadási csomag
 • Számlázási adatok (cím, irányítószám)
 • Ország: alapértelmezetten Magyarország, csak eltérő esetben szükséges módosítani

Opcionálisan megadható adatok:

 • Kuponkód: kedvezmény érvényesítéséhez
 • Cégnév és adószám – kötelező kitölteni, ha a Megrendelő a számlát nem saját nevére, hanem cégre, intézményre szeretné kérni
 • Megjegyzés

A Megrendelő felelőssége, hogy a valóságnak megfelelő adatot és helyesen adja meg azokat.  Amennyiben a Megrendelő valótlan vagy helytelen (például elgépelt) adatot ad meg, úgy a megrendelést a Szolgáltató nem tudja elfogadni és teljesíteni.

A Megrendelő adatainak kezelése a Szolgáltató Adatvédelmi Irányelveiben foglaltak szerint történik.

A megrendelés elküldése kizárólag a jelen ÁSZFF és Adatkezelési Irányelv elfogadása esetén lehetséges.

A sikeres megrendelésről a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelést követően, mellyel létrejön a Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a jelen ÁSZFF-ben foglalt tartalommal, amely szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A visszaigazoló email a megrendelés után automatikusan kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

A megrendelés során megadott adatok helyességéért, valamint az adatok valóságtartalmáért kizárólagosan a Megrendelő felelős. A hibás vagy hiányos adatok megadására visszavezethető kár, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerült költség kizárólagosan a Megrendelőt terheli.  Amennyiben a megrendelés elküldését követő 24 órán belül nem kapja meg a Megrendelő a visszaigazoló email, úgy a megrendelése fenntartásához köteles felvenni a kapcsolatot emailben a megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltatóval (jogvesztő határidő). Ennek elmulasztásából fakadó bárminemű kárért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

A Szolgáltató oldalán, a Megrendelő által hibásan vagy hiányosan megadott adatok kapcsán felmerül kárt és/vagy költséget a Megrendelő köteles, a Szolgáltató írásbeli felszólítását követően a Szolgáltató részére megtéríteni.

 

4.2. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag a Szolgáltatás díjának pénzügyi rendezését követően lehetséges. A Szolgáltató díjbekérőt küld a Megrendelőnek a rendelést követő 3 munkanapon belül, melyet a Megrendelőnek a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőig meg kell fizetni a díjbekérőn feltüntetett módon. Pénzügyi teljesítést követően kerül kiállításra a Szolgáltatás díjáról szóló számla.

Az örökbefogadás létrejöttét követően a kapcsolattartás elsődlegesen emailes formában történik. A megrendeléssel a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az email formájában megvalósuló kommunikációt. Emailben tájékoztatjuk a Megrendelőt a méhcsaládja állapotáról, a csomagban foglalt választási lehetőségeiről és méhészeti munkák időpontjairól, regisztrációs lehetőségeiről. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus levelek olvasásáról, az ennek hiányából vagy a levelek késedelmes olvasásából adódó károkért, meghiúsult eseményekért a Szolgáltató nem felelős.

A Megrendelő a fentiek tudomásul vétele mellett kérheti írásban, hogy ne küldjön a Szolgáltató részére emailt, ugyanakkor ezzel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tudja értesíteni a Megrendelőt az örökbefogadási csomagban szereplő rész-szolgáltatásokról.

Az örökbefogadási csomagban szereplő rész-szolgáltatások igénybevétele jelen ÁSZFF 3. pontjában szereplő módon lehetséges.

Az örökbefogadási időszak elteltével a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelőnek az örökbefogadás folytatására az aktuálisan érvényes kondíciók mellett.

 

5. A Szolgáltatásra vonatkozó jogviszony megszűnése, elállási jog

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony határozott időszakra, a szolgáltatási időszakra jön létre.

 

5.1. Megszűnés

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony a szolgáltatási végén automatikusan megszűnik. A jogviszony ettől eltérően a szolgáltatási időszakban kizárólag az alábbi okokból szűnhet meg:

 • bármelyik fél halálával, illetve cég vagy intézmény Megrendelő esetén annak jogutód nélküli megszűnése esetén
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  • Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díját a megrendeléskor kapott díjbekérőben szereplő határidőre nem fizeti meg, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, és a Megrendelő nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, a méhcsalád örökbefogadására.
 • felek közös megegyezésével: a jogviszony közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. A közös megegyezést írásba kell foglalni. A jogviszony megszűnése esetén a szolgáltatás díja nem jár vissza a Megrendelőnek. Indokolt és méltányolható esetben a Szolgáltató dönthet a szolgáltatás díjának részleges visszafizetéséről.
 • elállási jog gyakorlásával

5.2. Elállás

A megrendelést követően a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani (elállási jog), amennyiben a Megrendelő még nem kezdte meg a Szolgáltatás bármely elemének igénybevételét. A Megrendelő a Kormányrendelet 20. §-ban biztosított elállási és felmondási jogát a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Üzemeltető részére a jelen ÁSZFF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével. Az elállási nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő feladás esetén az elküldés tényét a Megrendelő köteles igazolni. Amennyiben a határidőben gyakorlott elállás jogával kapcsolatosan kétség merül fel, úgy a határidőt a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Szolgáltató a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését köteles haladéktalanul, e-mail útján visszaigazolni.

A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által kifizetett szolgáltatási díjat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmazandó, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a Megrendelő megkezdte a Szolgáltatás bármely rész-szolgáltatásának tényleges igénybevételét (például de nem kizárólag: mézet rendelt, részt vett méhészetlátogatáson), úgy elállásra nincsen lehetőség.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

6. Panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy a jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó Szolgáltatását megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban (személyesen, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával), az ÁSZFF 2. pontjában megadott e-mail címen, vagy postai címre küldött levél útján is közölheti.

A szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató helyben átadja a Felhasználó részére, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató a Megrendelő részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A Szolgáltató minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az írásban beérkezett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik a Felhasználóhoz való eljuttatásáról. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy e-mailben való kiküldést jelenti. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Felhasználót. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:  Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:
  Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefon: 06-96-520-217
  Fax: 06-96-520-218
  A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

7. EGYÉB FELTÉTELEK

7.1. Felelősség

A Honlap látogatója, valamint a Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Honlap látogatója és a Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Honlap látogatója, illetve a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei, valamint a kapcsolódó Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, a kapcsolódó Facebook oldalon és csoportban, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap, a kapcsolódó Facebook oldal és csoport tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás részeként kapott írásos információkat, esetlegesen e-bookot, valamint videós tartalmakat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Valamennyi kiküldött írásos és videós anyag, tartalom  a Szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás semmilyen formában sem. A Megrendelővel megosztott anyagok és információk a Megrendelőnek, mint örökbefogadónak szólnak, azok nem publikálható máshol még képernyőfotókkal sem. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

A jelen ÁSZFF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, a megrendelés, illetve az ÁSZFF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja a jogát a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, illetve a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Irányelv keretei között használhatja fel.

A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a Szolgáltató, mint szerző hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a hozzájárulását nem adta meg a vitatott felhasználáshoz.

 

7.3. Marketing

A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik a helyszíni látogatás során készült fotókat, videókat és egyéb anyagokat a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során – például honlapján, Facebook oldalán – felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

Eseti jelleggel a Szolgáltató a Megrendelőt megkérheti értékelés és vélemény nyújtására, melynek teljesítése önkéntes. Amennyiben a Megrendelő formájától függetlenül elküldi a Szolgáltató számára a véleményét, értékelését, azt a Szolgáltató nyilvánosan felhasználhatja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.4. Adatvédelem

A Szolgáltató Adatvédelmi Irányelve elérhető ezen a linken.

7.5. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

8. Az általános szerződési és felhasználási feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Megrendelők  Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

Győrság, 2018. március 13.